Чужди езици за деца

Къщата на Мая  /  Занимания  /  Чужди езици за деца

Чужди езици за деца

Чужди езици за децаЧужди езици за децаЧужди езици за деца

В Детски Център „Къщата на Мая“ предлагаме часове по Английски и Немски език за деца, които са подходящи за възраст от 3 до 6 години и от 7 до 10 години. В тях се залага на игровия подход, съчетан с много песни, движения и нагледни материали.

Обучението в ранна детска възраст е структурирано изцяло на базата на общуването. Децата се включват в разнообразни и интересни дейности като игри, рисуване, пеене и др., което прави изучаването на езика забавно и приятно. Упражняват фината си моторика, като рисуват и изработват различни крафтове и по този начин възприемат материала, който изучават с лекота.

Постепенно учат буквите като азбуката се въвежда с много визуални и практически материали. Чрез редовното изучаване на стихчета и песнички, обогатяват бързо пасивния и в последствие активен речников запас. Работим със съвременни езикови системи, предназначени за децата на съответната възраст.

Ползи от ранното чуждоезиково обучение:

  1. Изграждат се умения за разбиране и говорене с помощта на песни, кратки диалози, приказки, къси разкази.
  2. Стимулират се най-малките да слушат, разграничават, разпознават и възпроизвеждат звуци, ритми, съзвучия, свързани с произношението на чуждия език.
  3. Усвояват се основни речеви фрази и изречения, представени в относително прости, разнообразни, мотивиращи комуникативни ситуации.

Часовете се провеждат веднъж в седмицата.

  • Продължителност: 60мин.
  • Заниманието е подходящо за деца на възраст 3-6 год./ 7-10 год.
  • Цена: 15лв. еднократно посещение

/Карта за 4 посещения 48лв./

  • Изисква се предварително записване!

За повече информация се обадете на тел. 0887 68 68 59 или ни пишете на
e-mail: casadimaya21@gmail.com

Изработка и поддръжка на Интернет сайтове, онлайн магазини и сиситеми

рождени дни | почасова грижа | монтесори занималня | ученичаска занималня | лего роботика | математика за Умничета | театрално ателие | английски език за деца | немски език за деца | йога за деца | арт работилници | кулинарни работилници | музикален час "Мама и аз" | дървени играчки | детски книги | детска кухня | лекции за родители | рождени дни | почасова грижа | монтесори занималня | ученичаска занималня | английски език за деца | немски език за деца | йога за деца | арт работилници | кулинарни работилници | музикален час "Мама и аз" | дървени играчки | детски книги | детска кухня | лекции за родители | рождени дни | почасова грижа | монтесори занималня | ученичаска занималня | лего роботика | математика за Умничета | театрално ателие | английски език за деца | немски език за деца | йога за деца | арт работилници | кулинарни работилници | музикален час "Мама и аз" | дървени играчки | детски книги | детска кухня | лекции за родители | рождени дни | почасова грижа | монтесори занималня | ученичаска занималня | лего роботика | математика за Умничета | театрално ателие | английски език за деца | немски език за деца | йога за деца | арт работилници | кулинарни работилници | музикален час "Мама и аз" | дървени играчки | детски книги | детска кухня | лекции за родители | рождени дни | почасова грижа | монтесори занималня | ученичаска занималня | лего роботика | математика за Умничета | театрално ателие | английски език за деца | немски език за деца | йога за деца | арт работилници | кулинарни работилници | музикален час "Мама и аз" | дървени играчки | детски книги | детска кухня | лекции за родители | рождени дни | почасова грижа | монтесори занималня | ученичаска занималня | лего роботика | математика за Умничета | театрално ателие | английски език за деца | немски език за деца | йога за деца | арт работилници | кулинарни работилници | музикален час "Мама и аз" | дървени играчки | детски книги | детска кухня | лекции за родители | рождени дни | почасова грижа | монтесори занималня | ученичаска занималня | лего роботика | математика за Умничета | театрално ателие | английски език за деца | немски език за деца | йога за деца | арт работилници | кулинарни работилници | музикален час "Мама и аз" | дървени играчки | детски книги | детска кухня | лекции за родители | рождени дни | почасова грижа | монтесори занималня | ученичаска занималня | лего роботика | математика за Умничета | театрално ателие | английски език за деца | немски език за деца | йога за деца | арт работилници | кулинарни работилници | музикален час "Мама и аз" | дървени играчки | детски книги | детска кухня | лекции за родители | рождени дни | почасова грижа | монтесори занималня | ученичаска занималня | лего роботика | математика за Умничета | театрално ателие | английски език за деца | немски език за деца | йога за деца | арт работилници | кулинарни работилници | музикален час "Мама и аз" | дървени играчки | детски книги | детска кухня | лекции за родители | рождени дни | почасова грижа | монтесори занималня | ученичаска занималня | лего роботика | математика за Умничета | театрално ателие | английски език за деца | немски език за деца | йога за деца | арт работилници | кулинарни работилници | музикален час "Мама и аз" | дървени играчки | детски книги | детска кухня | лекции за родители | рождени дни | почасова грижа | монтесори занималня | ученичаска занималня | лего роботика | математика за Умничета | театрално ателие | английски език за деца | немски език за деца | йога за деца | арт работилници | кулинарни работилници | музикален час "Мама и аз" | дървени играчки | детски книги | детска кухня | лекции за родители | рождени дни | почасова грижа | монтесори занималня | ученичаска занималня | лего роботика | математика за Умничета | театрално ателие | английски език за деца | немски език за деца | йога за деца | арт работилници | кулинарни работилници | музикален час "Мама и аз" | дървени играчки | детски книги | детска кухня | лекции за родители | рождени дни | почасова грижа | монтесори занималня | ученичаска занималня | лего роботика | математика за Умничета | театрално ателие | английски език за деца | немски език за деца | йога за деца | арт работилници | кулинарни работилници | музикален час "Мама и аз" | дървени играчки | детски книги | детска кухня | лекции за родители